Aplikanci

Kamil Kołodziejczak

Od 2018 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z Kancelarią związany od 2018 r. Zainteresowania zawodowe obejmują m. in. prawo administracyjne i prawo pracy. Od 2015 r. statystyk siatkarski.

e-mail: kamil.kolodziejczak@kancelaria-lsp.pl

 

Olga Łobacz

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie od 2019r., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2018). Doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w trakcie praktyk podczas studiów prawniczych. Z Kancelarią związana od 2018 r. Zainteresowania zawodowe obejmują m. in. prawo cywilne oraz prawo pracy.

e-mail: olga.lobacz@kancelaria-lsp.pl

 

Mateusz Piątkowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie od 2020 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2018 r.). Z Kancelarią związany od 2019 roku. Zainteresowania obejmują m.in prawo cywilne i prawo administracyjne (w tym zwłaszcza prawo wodne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka nieruchomościami).

e-mail: mateusz.piatkowski@kancelaria-lsp.pl

Klaudia Ejzenberg

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie od 2021 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2020). Z Kancelarią związana od 2020 r. Zainteresowania zawodowe obejmują m.in. prawo cywilne oraz prawo pracy.

e-mail: klaudia.ejzenberg@kancelaria-lsp.pl