Aplikanci

Adam Zelent

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie od 2017 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2016). Doświadczenie zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi w trakcie praktyk podczas studiów prawniczych. Z Kancelarią związany od 2017 r. Zainteresowania zawodowe obejmują m. in. prawo cywilne oraz prawo podatkowe

tel. kom.: +48 501 342 989
e-mail: adam.zelent@kancelaria-lsp.pl

Kamil Kołodziejczak

Od 2018 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z Kancelarią związany od 2018 r. Zainteresowania zawodowe obejmują m. in. prawo administracyjne i prawo pracy. Od 2015 r. statystyk siatkarski.

e-mail: kamil.kolodziejczak@kancelaria-lsp.pl