Kontakt

Siedziba Kancelarii mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 12a/9 w Olsztynie.
Tel. (89) 527 33 66, tel. kom. 606 207 443
E-mail: kancelaria@kancelaria-lsp.pl

Numer rachunku bankowego: 60 1140 2017 0000 4702 0494 7489

Ponadto jesteśmy dla Państwa dostępni pod numerami telefonów w zakładce zespół.

Zapraszamy do współpracy!

Kancelaria Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy z siedzibą w Olsztynie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a/9, 10-109 Olsztyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000309092 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 739-31-40-083, REGON: 510971157