O nas

Kancelaria powstała w dniu 8 maja 2000 roku i działała początkowo w formie spółki cywilnej zawartej pomiędzy wspólnikami: Robertem Lewandowskim, Karolem Siergiejem i Piotrem Piątkowskim.

Od rozpoczęcia działalności Kancelaria specjalizowała się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy przed zawiązaniem spółki byli pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie zatrudnionymi na stanowiskach: radcy prawnego, specjalisty i starszego inspektora pracy.

W październiku 2005 roku skład osobowy wspólników Kancelarii został powiększony o czwartego radcę prawnego Pawła Godlewskiego, dotychczasowego współpracownika Kancelarii, specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa pracy oraz sprawach dotyczących placówek oświatowych.

W marcu 2008 roku do spółki został przyjęty jako piąty wspólnik radca prawny Tomasz Szałkowski specjalizujący się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego. Następnie z uwagi na rozmiar działalności spółka cywilna została przekształcona w spółkę partnerską działającą od lipca 2008 pod firmą „Kancelaria Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy”.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wieloletni współpracownik Kancelarii radca prawny Aneta Rapkiewicz-Kowalska została partnerem spółki.

Od 2008 roku Kancelaria zajmuje stałe miejsce w rankingu Kancelarii Prawniczych prowadzonego przez „Rzeczpospolitą”.

W chwili obecnej zespół prawników Kancelarii liczy 11 osób gotowych do obsługi Twojej firmy.