Termin do wniesienia odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania tej umowy przez pracodawcę w okresie epidemii COVID-19

Dodano: 01/04/2020

W okresie epidemii wielu pracodawców zdecyduje się na rozwiązanie z pracownikami umowy o pracę.

Jedynym sposobem zakwestionowania decyzji pracodawcy jest odwołanie do sądu pracy. Zgodnie z art. 264 Kodeksu pracy, pracownik wnosi odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni od otrzymania wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że ustawa z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 … (Dz. U. z 2020r. poz. 568) zawiesiła bieg wielu terminów, w tym terminów procesowych. Jednakże z art. 15zzr i 15zzs ustawy wynika, że nie wszystkie terminy zostały wstrzymane do czasu zakończenia stanu epidemii.

Nie został zawieszony bieg terminów odwołania do sądu w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę. Dlatego należy pamiętać, że każdy pracownik,  którym otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę (lub oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia), ma 21 dni na skierowanie odwołania do sądu. Nie mają przy tym znaczenia trudności wynikające ze stanu epidemii. Odwołanie należy wnieść do sądu pracy poprzez wysłanie listu poleconego za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie 21 dni od otrzymania pisma rozwiązującego umowę.

UWAGA – ustawa antykryzysowa nie przewiduje zmian w zakresie prowadzenia korespondencji z sądami oraz organami administracji publicznej.

W kolejnym wpisie o tym, czy jest sens i czy warto odwołać się do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli wypowiedzenie jest skutkiem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii.

Karol Siergiej radca prawny