Radcy prawni

Edyta Katarzyna Piątkowska

Radca prawny, prawnik w biurze Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2006), aplikacja radcowska w latach 2007-2011. Doświadczenia zdobyła współpracując z Kancelarią po ukończeniu studiów prawniczych. Obsługuje głównie podmioty lecznicze. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, o ochronę dóbr osobistych, o ubezwłasnowolnienie, a także z zakresu prawa mieszkaniowego.

Specjalizacja – prawo medyczne, prawo cywilne.

tel. kom.: +48 664 424 266
e-mail: ke.piatkowska@interia.pl

Marcin Walerzak

Radca prawny, prawnik w biurze Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012), aplikacja radcowska w OIRP Olsztyn w latach 2013-2015. Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z Kancelarią po ukończeniu studiów prawniczych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występuje również w postępowaniach z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, mieszkaniowych oraz egzekucyjnych. Posługuje się językiem angielskim (certyfikaty CAE, TOEIC, TOLES Higher). Od 2011 r. sędzia szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Specjalizacja – prawo cywilne i gospodarcze, postępowanie cywilne, rejestracja podmiotów w KRS, prawo mieszkaniowe.

tel. kom.: +48 508 333 883
e-mail:
marcin.walerzak@kancelaria-lsp.pl

Kamil Kołodziejczak

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2018-2020 odbył aplikację radcowską. W 2020 r. ukończył studia podyplomowe Prawo Nowych Technologii prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa umów, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i eCommerce. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

e-mail: kamil.kolodziejczak@kancelaria-lsp.pl

tel. kom.: +48 665 805 912